Fluks d.o.o, Užice izrađuje statorske i rotorske namotaje elektromotora u klasi izolacije, brzini obrtaja i naponskog nivoa prema potrebama korisnika: