Društvena odgovornost

FLUKS d.o.o, Užice neguje društveno odgovornu praksu koja podrazumeva svest o svom položaju i značaju u savremenom, globalnom društvu, i o odgovornosti koja iz njih proizilazi.

Društveno odgovorno poslovanje Fluks promoviše u svom lancu vrednosti, integrisanjem etičkih, društvenih i kriterijuma životne sredine u svoje politike i prakse nabavke, distibucije i ugovaranja.

U veoma dinamičnom i izazovnom sektoru u kojem posluje, Fluks se izdvaja svojim konceptom društvene odgovornosti koji kreira radna mesta i doprinosi razvoju lokalne zajednice, dodatno stimuliše preduzetnički sektor i ujedno ohrabruje druge preduzetnike da uče iz iskustava najboljih.

Menadžment preduzeća promoviše značaj preduzetničkog sektora i inicijative koja će podstaći stvaranje pozitivnog i zdravog radnog okruženja, dati inovativnu i održivu podršku lokalnoj zajednici, ali i kreiranju fer okruženja na tržištu i doprineti održivom razvoju, neophodnom za 21. vek.

Društveno odgovorni