Services 2

OUR SERVICES

What You Will Get Form Us Check It

Na terenu, kod korisnika, vršimo: reviziju TS, termovizijsko snimanje ET, uzorkovanje, filtriranje i degazaciju transformatorskog ulja, dihtovanje transformatora i druge usluge.

Izrađujemo statorske i rotorske namotaje elektromotora u klasi izolacije, brzini obrtaja i naponskog nivoa prema potrebama korisnika.

Na osnovu inženjerski realizovane mašinske i elektro defektaže, remontujemo sve vrste centrifugalnih pumpi