Izrađujemo statorske i rotorske namotaje elektromotora u klasi izolacije, brzini obrtaja i naponskog nivoa prema potrebama korisnika.
Na osnovu inženjerski realizovane mašinske i elektro defektaže, remontujemo sve vrste centrifugalnih pumpi