Na terenu, kod korisnika, vršimo: reviziju TS, termovizijsko snimanje ET, uzorkovanje, filtriranje i degazaciju transformatorskog ulja, dihtovanje transformatora i druge usluge.
Izrađujemo statorske i rotorske namotaje elektromotora u klasi izolacije, brzini obrtaja i naponskog nivoa prema potrebama korisnika.